Условия за връщане на продукти

Форма за връщане и замяна:

Моля изберете причина.
Моля въведете вашите три имена.
Моля опишете с няколко думи, какво желаете да върнете или замените (ако са определни продукти от Вашата поръчка)
В случай, че желаете възстановяване на сума, моля посочете вашият IBAN номер за възстановяване на сума по банков път.

 

При замяна – ние ще се свържем с вас, за да уточним, размер и модел който трябва да се смени, а в после ще направим двупосочна пратка за замяната-  за да може да се възползвате от нашата отстъпка за куриерски разходи в размер на 30%.

При връщане и възстановяване на сума, се попълва горната форма, а продуктите които желаете да върнета изпратете до :

  •  офис на Еконт – София, ул.Петър Панайотов 3. Получател: „Дежа ву 2000“ ЕООД – 0899 191 575. Задължително трябва да има преглед. Пратки с наложен платеж няма да бъдат приемани обратно. Сумата ще ви бъде възстановена в максимално кратък срок зависещ от времето необходимо на счетоводен отдел да обработят финансовите документи за рекламацията (но не по- късно от, законоустановения 14-дневен срок)

Чл.17. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
3. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
4. Няма запазен добър търговски вид (стоката е скъсана, надраскана, прана, гладена, всички етикети и описания са налични.);

5.Са налице повреди, причинени от неправилна употреба;

6.Не е запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива;

(3)Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:
-сключване на договора;
– при договор за услуги;

(*транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента).

(4) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.

(5) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(6) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(7) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл.18. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.

Всички условия за ползване на магазина можете да прочетете ТУК